FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 09/08/2023 - 13:31 PDF icon आ.व. २०७९०८० को जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम प्रत्यक सार्वजनिक निकायले स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण (एकमुष्ट आ.व. २०७९/०८० को) ७९/८० 09/08/2023 - 13:22 PDF icon Narpa Bhumi Rural Municipality.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम प्रत्यक सार्वजनिक निकायले स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र २०७९ साल) विवरण ७९/८० 04/24/2023 - 15:42 PDF icon सूचना अधिकारीबाट सार्वजनिक हुने विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन ७८-७९ 02/02/2023 - 19:49 PDF icon जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन.pdf
नार्पा भूमि गा.पा. मा आ.व. २०७८/०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको विवरण ७८-७९ 02/02/2023 - 19:04 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम प्रत्यक सार्वजनिक निकायले स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज २०७८ साल) विवरण ७८-७९ 12/04/2021 - 12:57 PDF icon पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज २०७८ साल) विवरण (सूचना अधिकारी).pdf
आ.व. २०७६/०७७ को प्रमाणित आर्थिक विवरण ७६/७७ 05/21/2021 - 20:34 PDF icon आ.व. २०७६०७७ को प्रमाणित आर्थिक विवरण.pdf
कर्मचारीहरुको कार्यविवरण ७६/७७ 05/16/2021 - 11:52 PDF icon कार्यविवरण.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को दररेट ७६/७७ 11/13/2019 - 12:33 PDF icon Narpa Bhumi Rate List 2076 077.pdf
नार्पा भूमी गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण ७४/७५ 12/14/2018 - 16:09 PDF icon नार्पा भूमी गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण .pdf

Pages