FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 09/08/2023 - 13:03 PDF icon आ.व. २०७९०८० को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७८-७९ 12/25/2022 - 11:52 PDF icon 78 79 audit.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७८-७९ 09/05/2022 - 11:21 PDF icon अा.ले.प प्रतिबेदन 2078-79 final.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 09/03/2022 - 10:55 PDF icon 77 78.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७६/७७ 09/03/2022 - 10:54 PDF icon 76 77.pdf
आ.व. २०७५/०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७५/७६ 09/03/2022 - 10:53 PDF icon 75 76.pdf
आ.व. २०७४/०७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७४/७५ 09/03/2022 - 10:51 PDF icon 74 75.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७६/७७ 05/11/2021 - 12:08 PDF icon Internal Audit report of fiscal year 2076 077.pdf.pdf
आ.ब.२०७५/०७६ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ७५/७६ 09/23/2019 - 18:15 PDF icon आ.ब.२०७५ ०७६ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन.pdf
आ.ब.२०७५/०७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७५/७६ 09/23/2019 - 17:59 PDF icon Internal Audit report of fiscal year 2075 076.pdf

Pages