FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नार्पा भूमि गाँउपालिका, जनतासंग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/03/2023 - 11:48 PDF icon जनतासंग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७८-७९ 11/27/2021 - 16:26 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८-७९ 11/27/2021 - 16:25 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 11/27/2021 - 16:24 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७८-७९ 11/27/2021 - 16:22 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/27/2021 - 16:16 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ ७८-७९ 11/27/2021 - 16:11 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 11/27/2021 - 16:09 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 11/27/2021 - 15:55 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिका हेभि इक्युपमेन्ट संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 12:21 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिका हेभि इक्युपमेन्ट संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages