FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नारायण प्रसाद बाँस्तोला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन npbanstola@yahoo.com ९८५६०४९४५७
रुकमागत उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन shreeruk55@gmail.com ९८५६०४९४५७
नेत्रमणी न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन neupanenetramani28@gmail.com ९८५७०३१४४४
दिपेन्द्र पण्डित नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योजना शाखा pumpgddipendra@gmail.com ९८५६०३२१७१
राम प्रसाद अधिकारी सूचना अधिकारी प्रशासन तथा पशु सेवा शाखा chanjuji2@gmail.com ९८५७०३८५३३
लक्ष्मण अर्याल अधिकृत छैठौं योजना शाखा - ९८४६३२०३७५
सुदिप प्रसाद अधिकारी ना.सु वडा नं. २ र ५ को वडा कार्यालय sudippunam113@gmail.com ९८५६००७६०८
राज कसेरा लेखापाल लेखा शाखा kaseraraj2@gmail.com ९८१९५०४५८०
यज्ञ प्रसाद लामिछाने शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा anujkale6@gmail.com ९८५७६३०६६१
केदार अधिकारी सह लेखापाल लेखा शाखा kedara792@gmail.com ९८४६२३२१६१
विष्णु प्रसाद पोख्रेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा snj.bishnu1@gmail.com ९८४६१६९७४२
विष्णु प्रसाद भण्डारी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा bishnubhandari23@gmail.com ९८४००९४०३५
शान्ता पौडेल सहायक महिला विकास निरिक्षक प्राविधिक शाखा shantapoudel2206@gmail.com ९८४९६८२२०६
मुक्ति प्रसाद अधिकारी प्राविधिक सहायक पाचौं शिक्षा युवा तथा खेलकुद, स्टोर तथा जिन्सि शाखा, muktiadhikari74@gmail.com ९८४६१२००८४
नारायण पन्थी खरिदार राजस्व फाँट, वडा नं. १,३ र ४ को वडा कार्यालय narayanshan77@gmail.com Phone: ९८४७२२८२९५