FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

छोटो सुची (short list) काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाई बारे सूचना

गाँउसभाको बैठकमा उपस्थिति सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाँउसभामा उपस्थित भईदिने सम्वन्धमा ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: